E-Ticaret sitesinde bulunması gereken hukuki metinler

E-ticaret sitelerinde bulunması gereken hukuki metin ve sözleşmeler.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi,Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmektedir.

Mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda yer alan tüm bilgilerin ve satış işleminin, malın veya hizmetin ayrıntılarının yer aldığı sözleşmedir. Mesafeli satış sözleşmesinde satıcı yerine getireceği taahhütleri belirler ve her satış işlemi için özel olarak düzenlenmiş mesafeli satış sözleşmesini alıcıya onaylatır. Diğer bir deyişle satış işleminin şartlarını belirleyen mesafeli satış sözleşmesi her işleme özel olarak düzenlenir ve alıcı tarafından satış işleminin gerçekleşmesinden önce onaylanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi bir e-ticaret sitesinin en önemli hukuki metnidir. Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan hususlar her satış işlemine özel olarak alıcı ile satıcı arasındaki hukuki bağı kurar.

Mesafeli Satış Sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus satılan ürünün/hizmetin ayrıntılarının, satış fiyatının (vergiler ve kargo dahil) ve cayma hakkının eksiksiz olarak verilmesidir.

Mesafeli satış sözleşmesinin alıcı tarafından onaylanmış hali, satıcı tarafından 3 yıl süre ile saklanmalıdır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında yazımızı okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü” başlığı altında 5. maddede düzenlenen bir metindir.

Mesafeli Satış Sözleşmesinin kabul edilmesinden ve satış işleminin tamamlanmasından önce alıcıya gösterilmesi gereken, satıcının detaylı iletişim bilgilerin, satışa konu mal ya da hizmetin temel niteliklerinin, her türlü dahil olmak üzere mal veya hizmetin Türk Lirası olarak satış fiyatının, teslim masraflarının, varsa vade taksit bilgilerinin, cayma hakkının şartlarının ve nasıl kullanılacağı gibi bazı temel bilgilerin yer aldığı belgedir.

Ön Bilgilendirme formunun en önemli işlevi alıcıya satıcı hakkında doğru, gerçek ve tam bir bilgi akışı sağlamaktır. Ön Bilgilendirme formu aracılığı ile alıcı satıcı ve gerçekleştireceği işlem ile ilgili tüm bilgileri işlemi gerçekleştirmeden öğrenir. 

Ön Bilgilendirme Formu hakkında yazımızı okuyarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik sözleşmesi, üyelik gerektiren e-ticaret sitelerinde kullanıcının üye olurken kabul etmesi gereken ve kullanıcının üye olarak hak ve sorumluluklarını belirleyen sözleşmedir. Bu sözleşme aynı zamanda e-ticaret sitesinin işleyişini ve üye ile e-ticaret sitesi arasındaki hukuki ilişkinin sınırlarını da belirler.

Üyelik sözleşmesi e-ticaret sitesine üye olmak isteyen kullanıcı ile e-ticaret sitesi arasındaki hukuki bağı kurar. Bu sayede kullanıcı artık o sitenin üyesidir ve bu noktadan sonra e-ticaret sitesi ve üyenin birbirlerine karşı sorumlulukları başlar.

Bir üyelik sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken husus, kullanıcının üye olduğu andan itibaren siteyi nasıl kullanacağının, sitenin nasıl bir hizmet verdiğinin ve üye olunan süre içerisinde dikkat edilmesi gereken noktaların açıklıkla ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtilmesidir.

İnternet sitesi ile üye arasında meydana gelecek herhangi bir uyuşmazlıkta (satış işlemi hariç) göz önünde bulundurulacak belge üyelik sözleşmesidir.

Kullanım Koşulları

Kullanım koşulları, kullanıcı ile interaksiyona giren tüm internet sitelerinde ama özellikle e-ticaret sitelerinde bulunması gereken bir metindir. Kullanım koşulları, üye olsun olmasın internet sitesine giren kullanıcının internet sitesini kullanırken tabii olduğu koşulların belirtir ve kullanıcının internet sitesi içinde nasıl davranması gerektiğini belirtir. Kullanıcı, internet sitesine girdiği andan itibaren belirtilen kullanım koşullarına tabidir.

Kullanım koşulları üyelik sistemi olmayan veya üyelik sistemi olsa dahi internet sitesinin tek taraflı beyan ile kullanıcılarına sunduğu site kullarıdır. Bu kurallar içerisinde en önemli olanı sitenin kullanımına dair verilecek bilgilerdir. Sitenin kullanımı ve kullanıcının siteyi kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar kullanım koşullarında yer almalıdır.

Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası, kullanıcının internet sitesini kullandığı esnada hangi verilerinin neden toplandığını, ne kadar süre ile tutulduğunu, kimlerle paylaşıldığını ve bu verilerle ne yapıldığını kullanıcıya bildiren metindir.

Gizlilik politikası kişisel verilerin korunması ilkelerine ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmalıdır ve kullanıcılardan toplanan veriler hakkında açık ve net ibareler bulundurmalıdır. Gizlilik politikaları ile ilgili en önemli husus toplanan kişisel verilerin kullanımının çizilen çerçevenin dışına çıkmaması, izinsiz olarak paylaşılmaması ve işlenmemesidir.

E-ticaret sitesi gizlilik politikası ile kullanıcının verilerini işleme iznini almaktadır ve gizlilik politikasında çizilen çerçevenin dışına çıkılması toplanan verilerin alınan iznin dışında kullanılmasına ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin ihlaline neden olur.